Tin Tức

Tổng quan về thiết bị truyền dẫn của đài truyền dẫn quốc tế ITMC3

  • 10/01/2018
  • Tin Tức

  •   Nhóm thiết bị truyền dẫn

Nhóm thiết bị truyền dẫn thực hiện chức năng truyền tải lưu lượng giữa ITMC và các đơn vị liên quan như SMW3, VTN3, VDC3…

            Thiết bị:

- SMA4

- Alcatel 1670M

  •    Nhóm thiết bị kết nối chéo

Nhóm thiết bị kết nối chéo bao gồm một thiết bị Siemens SXA 4/3/1.

Thiết bị kết nối chéo SXA thực hiện chức năng kết nối chéo lưu lượng của các lưu lượng truyền dẫn quốc tế và trong nước.

Thiết bị SXA được xem như trái tim của phần truyền dẫn tại ITMC3. Tất cả các lưu lượng truyền dẫn quốc tế và trong nước của ITMC3 đều được kết nối vào thiết bị này.

Mời xem tiếp trong file đính kèm

Các tin khác