Tin Tức

Mô hình mạng truyền dẫn và chuyển mạch viễn thông Quảng Nam

  • 10/01/2018
  • Tin Tức

Cấu trúc mạng viễn thông Quảng Nam dạng hình sao với tổng đài chủ OCB 1000E10 tại Thị xã Tam Kỳ và tổng đài Host đặt tại Thành Phố Hội An để xử lý và điều khiển 60 tổng đài vệ tinh và 10 tổng đài SDE nằm rải rác ở cácThành Phố, Huyện và Thị Xã trong Tỉnh

Mời xem tiếp ở file đính kèm

Các tin khác