Tin Tức

Ngành điện Tự động tại Đại Học Duy Tân

  • 05/04/2015
  • Tin Tức

Những kiến thức và kỹ năng mà sinh viên có thể đạt được khi tham gia học tập ngành Điện Tự động tại Đại Học Duy Tân

Về kiến thức đạt được:


- Có các kiến thức cơ sở về toán học và các môn khoa học tự nhiên; kiến thức cơ sở cốt lõi của ngành kỹ thuật điện – điện tử và các lĩnh vực khác có liên quan. 
- Có các kiến thức sâu về chuyên ngành thiết kế, lắp đặt, hiệu chỉnh, sửa chữa và vận hành các hệ thống đo lường và điều khiển các quá trình sản xuất công nghiệp (các quá trình nhiệt, áp suất, lưu lượng, mức, nồng độ v.v). Có kiến thức để nghiên cứu một cách logic và giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách sáng tạo và chắc chắn thông qua sử dụng các phương pháp: phân tích, tính toán, thiết kế và thử nghiệm cùng với các công cụ kỹ thuật hỗ trợ..
- Có kiến thức về các giải pháp điều khiển hiện đại nhằm áp dụng, cải tiến các hệ thống điều khiển các quá trình sản xuất công nghiệp.

Về kỹ năng:


* Tự học, tự nghiên cứu.
* Sử dụng công nghệ thông tin:
- Sử dụng thành thạo các phần mềm công cụ để phục vụ quá trình thiết kế, mô phỏng cho các hệ thống đo lường và điều khiển quá trình sản xuất. Chẳng hạn như: phần mềm Matlab, TIA lập trình cho các loại PLC,
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng; internet và email.
* Kỹ năng giao tiếp
- Có năng lực hình thành lập luận logic và có sức thuyết phục; có khả năng thể hiện giải pháp kỹ thuật hay các bài thuyết trình bằng đồ họa, mô hình và tài liệu đa phương tiện; kỹ năng giao tiếp bằng văn viết, thư điện tử.
- Kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu.
* Ngoại ngữ
Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh trong xã hội và chuyên môn.

Cơ hội làm việc khi tốt nghiệp:

-  Có thể làm công tác thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống đo lường và điều khiển tự động các trong các xí nghiệp công nghiệp; trong các công trường xây dựng và khai thác;  trong các công ty sản xuất chế biến (đường, sữa, thực phẩm, giấy, ximăng, hóa dầu, luyện gang, cán thép  v.v) và các công ty lắp ráp (xe máy, ôtô, các thiết bị điện tử v.v), các công ty truyền tải và phân phối điện năng; trong các công ty nghiên cứu và phát triển về điều khiển và tự động hóa; các công ty quản lý tự động tòa nhà. 

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực điều khiển tự động hóa.

- Giảng dạy các môn học của chuyên ngành tự động hóa ở các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tự động hóa quá trình sản xuất ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của cácBộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

Các tin khác