Tin Tức

Hội nghị khoa học Khoa Điện-Điện tử thành công tốt đẹp

  • 31/10/2017
  • Tin Tức

Khoa Điện-Điện tử tổ chức Hội nghị lần thứ IV về Điện, Điện tử viễn thông và Tự động hoá 2017 với tên tiếng Anh là The 4th Conference on Electrical, Electronics, Communication and Automation (EECA2017) nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội hợp tác phát triển giữa các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên hoạt động trong lĩnh vực Điện – Điện tử diễn ra vào ngày 28/10/2017 tại Đại học Duy Tân.

Các chủ đề được trình bày tại hội nghị:

1. Mô hình hoá và mô phỏng các hệ cơ điện tử.

2. Hệ thống điều khiển nhúng, FPGA.

3. Điện tự động

4. Bảo mật hệ thống thông tin truyền thông.

5. Mạng truyền thông không dây: Truyền thông hợp tác, Vô tuyến nhận thức.

6. Mạng 5G

7. Công nghệ điện tử

8. Xử lý ảnh.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến các chủ đề nêu trên. Đặc biệt, các góp ý gợi mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới mà các giảng viên và sinh viên khoa Điện-Điện tử có thể tham gia.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Hình ảnh các phiên báo cáo của hội nghị:

undefined

Hình 1. Báo cáo đề dẫn

undefined

Hình 2. Mạng 5G

undefined

Hình 3. Báo cáo mời

undefined

Hình 4. Báo cáo về Điện tự động

 

Các tin khác