Tin Tức

GV khoa Điện-Điện tử báo cáo tại Hội nghị quốc tế (The 2nd Regional Conference on Marine and Mechanical Engineering 2018)

  • 27/11/2018
  • Tin Tức

Giảng viên Nguyễn Thanh Bình, khoa Điện-Điện tử đã có bài báo về nhà máy điện hạt nhân được trình bày tại Hội nghị quốc tế ở Malaysia. Bài báo này nghiên cứu hiệu ứng phân tách (Stratification Effect) trong bể làm mát của nhà máy điện hạt nhân Smolensk và sự ảnh hưởng của thời tiết đến sự biến thiên của hiệu ứng. Nghiên cứu đã chứng minh được rằng điều kiện khí hậu là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng, đồng thời, phân tích tất cả các biến thể của hiệu ứng thông qua chương trình mô phỏng ANSYS-CFX. Kết quả thu được sau đó được so sánh với nhau để đánh các tác động có thể có của hiệu ứng đối với hiệu năng của nhà máy điện hạt nhân trong chế độ làm việc ốn đỉnh của lò. Kết quả chỉ ra rằng hiệu ứng xảy ra khi không có sự bay hơi làm mát trên bề mặt của hồ chứa, hơn nữa, vận tốc không khí ảnh hưởng lớn đến sự biến thiên của hiệu ứng, nếu gió thổi  nhanh hơn, hiệu ứng ít có khả năng xuất hiện, và lò phản ứng nhận được hiệu năng tốt hơn. 

undefined

undefined

Các tin khác