Tin Tức

Giải thưởng Thanh niên Năng lượng ASEAN

  • 03/12/2020
  • Tin Tức

Xin chúc mừng tất cả những bài dự thi đạt quán quân và á quân!
Chúc mừng nhóm đến từ Đại Học Duy Tân đã đạt Giải thưởng Thanh niên Năng lượng ASEAN lần thứ nhất với các bạn SV đến từ Viện Đào Tạo Quốc Tế và Trường Công Nghệ.
Giải thưởng đã nhận tổng số 177 bài dự thi từ 8 quốc gia.
Với dự án: "Tối ưu hoá năng lượng sử dụng từ Điều Hoà" các bạn đã dành chiến thắng ở chuyên mục Video trình bày Ý tưởng.
Những bài dự thi đạt quán quân và á quân được chọn sẽ được mời tham dự Buổi công nhận tại Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng ASEAN 2020, vào ngày 19 tháng 11 năm 2020.
Cảm ơn Ban thư ký SEAMEOS và 한국 에너지 공단 đã hỗ trợ hợp tác cho Giải thưởng này.
Chúng tôi mong muốn được biết từ bạn xem loại hình cạnh tranh nào trong năm tới mà bạn quan tâm. Bạn có đề xuất khác? Hãy bình luận dưới đây.

Các tin khác