Tin Tức

Cơ hội việc làm dành cho sinh viên ngành Điện Tự Động Đại Hoc Duy Tân

  • 10/12/2018
  • Tin Tức

Với uy tín của trường Đại Học Duy Tân, cũng như của khoa Điện -Điện Tử  cơ hội việc làm đang ngày càng rộng mở cho sinh viên khoa Điện - Điện Tử Đại Học Duy Tân.

Ngoài truyền thống tổ chức hội chợ việc làm hàng năm tại Đại Học Duy Tân, cũng như việc tuyển dụng của các doanh nghiệp với khoa Điện -Điện Tử sau mỗi năm học.

Không chỉ là cơ hội việc làm cho sinh viên vừa tốt nghiệp, năm học 2018-2019 với sự kết hợp với phòng quan hệ doanh nghiệp và khoa Điện - Điện Tử đã có hai sinh viên ngành Điện tự động có việc làm tại tập đoàn HILTON DA NANG với đúng chuyên ngành đào tạo,  dù chưa tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Hơn thế nữa, vào ngày sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nơi mà sinh viên thể  hiện những kiến thức và kỹ năng mình được học trong suốt thời gian học tập tại Đại Học Duy Tân, Tập đoàn Mabuchi Viêt Nam sẽ tham gia vào hội đồng và tuyển dụng trực tiếp các em thông qua sự thể hiện của các em tại hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Đây là cơ hội không hề nhỏ cho cơ hội việc làm sau này của các em sinh viên.

Thông qua đây cho thấy rằng nhu cầu của xã hội cũng như cơ hội việc làm dành cho sinh viên Khoa Điện - ĐIện Tử đang ngày càng mở rộng. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào sự thể hiên và lựa chọn của mỗi em sinh viên.

 

Các tin khác