Tin Tức

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ KIỂM ĐỊNH CHUẨN ABET (HOA KỲ)

  • 14/04/2021
  • Tin Tức

Trình độ Đào Tạo:  Đại Học (Bằng Kỹ sư)

Hệ đào tạo: Chính Quy

Thời gian đào tạo:

o   Đào tạo theo Học chế Tín chỉ

o   Thời gian đào tạo: 4.5 năm

  1.    Tổng Quan về Chương Trình Đào tạo

Chương trình đào tạo Ngành CNKT Điện - Điện tử được đào tạo theo chương trình đào tạo kiểm định chuẩn ABET Hoa Kỳ. Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và được thực hành trên các phương tiện kỹ thuật hiện đại, nhằm cung cấp cho xã hội các kỹ sư Điện - điện tử đạt chuẩn quốc tế với các khả năng sau:

-  Khai thác, vận hành  và bảo trì các hệ thống  Điện - điện tử, các hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất công nghiệp.

-  Phân tích, thiết kế và thi công các hệ thống nhúng và vi mạch, các hệ thống Điện - Điện tử.

-  Thiết kế và chế tạo các hệ thống điều khiển tự động phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt

-  Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp và giám sát các hệ thống Điện - Điện tử.

-  Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật về Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

  1. Mục tiêu Chương trình

         Đào tạo Kỹ sư đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đào tạo kỹ sư trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức và có sức khoẻ tốt; có hiểu biết cơ bản về nguyên lý kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ điện, điện tử; có kỹ năng nghề nghiệp cần thiết về điện – điện tử phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội như Internet vạn vật (IoT), Công nghiệp 4.0, nguồn năng lượng mới v.v...

3. Chuẩn đầu ra của Chương trình

Ngay khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Điện - Điện tử chuẩn ABET sinh viên có (khả năng).

3.1.Yêu cầu về kiến thức:

- Khả năng vận dụng các kiến thức về toán học, khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn.

- Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như khả năng phân tích và giải thích các kết quả thí nghiệm.

-  Khả năng thiết kế một hệ thống, bộ phận hoặc quy trình đáp ứng được những yêu cầu mong muốn trong những giới hạn của thực tế như các yếu tố kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn, năng lực sản xuất và tính bền vững.

- Có hiểu biết được tác động của các giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong các bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.

-  Có hiểu biết về những vấn đề đương đại trong lĩnh vực Điện – Điện tử.

3.2. Yêu cầu về kỹ năng:

- Khả năng lập trình, thử nghiệm, vận hành các hệ thống, thiết bị cũng như giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Điện – Điện tử và các lĩnh vực liên quan.

- Khả năng sử dụng các thiết bị, công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm phục vụ cho việc thực hành kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn.

- Khả năng làm việc hiệu quả trong các các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả và sử dụng hiệu quả tiếng Anh trong công việc và đời sống.

3.3. Yêu cầu về thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp.

- Có nhận thức về yêu cầu và năng lực học tập suốt đời.

3.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng học tập suốt đời.

4. Tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

5. Chính sách Học bổng

Sinh viên được hưởng đầy đủ các chính sách học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và các chính sách học bổng đầu vào của trường

6. Nội dung Chương trình Đào tạo

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

-  Khối lượng kiến thức toàn khóa:154 tín chỉ

-  Cấu trúc chương trình đào tạo: Kiến thức đại cương, Kiến thức đại cương ngành, Kiến thức chuyên ngành, Đồ án tốt nghiệp cuối khóa.

Các tin khác