Tin Tức

Môn học Hành trình ASEAN 4.0 (Mã môn: DTE 363)

Môn học Hành trình ASEAN 4.0 (Mã môn: DTE 363) - sinh viên sẽ được tham gia chuyến trải nghiệm tới 1 nước ASEAN thông qua chuyến đi P2A Journey. 1️⃣: sinh viên được tham gia các chuyến đi giao lưu văn hóa ngắn ngày được tổ chức hàng tháng để có cơ hội “mở rộng tầm nhìn” và kết nối với sinh viên của các nước ASEAN, nhờ đó có động lực nâng cao các kỹ năng về ngoại ngữ cũng như các kỹ năng giao tế, kỹ năng lãnh đạo… 2️⃣: sinh viên được hướng đến các chuyến đi dài ngày mang tính trải nghiệm các hoạt động cộng đồng để có thể hiểu biết hơn về văn hóa và con người của các nước và phát triển kỹ năng khởi nghiệp. 3️⃣: sinh viên được giới thiệu các chương trình thực tập tại các nước thông qua mạng lưới các trường ĐH trong mạng lưới Passage to ASEAN (P2A).

  • 09/01/2019
  • Tin Tức
  • nguyenphamcongduc

Cuộc thi thiết kế mạch CDIO 2018

Cuộc thi thiết kế mạch CDIO 2018

  • 15/12/2018
  • Tin Tức
  • nguyenphamcongduc