Tin Tức

Kết quả vòng Ý tưởng, Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm học 2019- 2020.

Kết quả vòng Ý tưởng, Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo năm học 2019- 2020.

  • 19/11/2019
  • Tin Tức
  • nguyenphamcongduc

Schneider Electric Vietnam Giao lưu với Sinh viên Khoa Điện - Điện tử

Schneider Electric Vietnam Giao lưu với Sinh viên Khoa Điện - Điện tử

  • 02/10/2019
  • Tin Tức
  • huynhbacuong

Đăng ký giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka 2019

Đăng ký giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka 2019

  • 18/09/2019
  • Tin Tức
  • nguyenphamcongduc