Tin Tức

Sinh viên K16EVT tự tin bảo vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp

Ngày 20/12/2014 Khoa Điện Điện tử tổ chức bảo vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp cho sinh viên khóa K16EVT. Theo đánh giá của các Hội Đồng, các đề tài tốt nghiệp năm nay các bạn sinh viên làm rất tốt, một số đề tài được đánh giá rất cao và có thể ứng dụng được vào thực tiễn.

  • 15/12/2015
  • Tin Tức
  • admin

Ngành điện Tự động

  • 15/12/2015
  • Tin Tức
  • admin