Tin Tức

Lịch thi KTHP HK2 đợt 1 (Điều chỉnh)

 • 09/03/2016
 • Tin Tức
 • truongthihonglien

Lịch thi KTHP HK2 đợt 1 (Chính thức)

 • 02/03/2016
 • Tin Tức
 • truongthihonglien

Thông báo phát chứng chỉ QP_TC

 • 02/03/2016
 • Tin Tức
 • truongthihonglien

Thông báo xét giảm học phần GDTC & ANQP

 • 26/02/2016
 • Tin Tức
 • truongthihonglien

Lịch thi KTHP HK2 đợt 1 (Dự kiến)

 • 24/02/2016
 • Tin Tức
 • truongthihonglien

Lịch học GDQP-AN

 • 24/02/2016
 • Tin Tức
 • truongthihonglien

Đăng ký Ký túc xá sinh viên

 • 17/02/2016
 • Tin Tức
 • truongthihonglien