Tin Tức

Học bổng đầu vào “khủng” ở ĐH Duy Tân - 2016

 • 02/08/2016
 • Tin Tức
 • hadacbinh
 • Báo Tiền Phong

Điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 của Trường Đại học Duy Tân

Điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 của Trường Đại học Duy Tân.

 • 01/08/2016
 • Tin Tức
 • hadacbinh
 • Báo Thanh Niên

Hướng dẫn Nộp Hồ sơ và Lệ phí Xét tuyển Đại học Chính quy 2016

Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông đã đăng tải “Hướng dẫn Nộp Hồ sơ và Lệ phí Xét tuyển Đại học Chính quy 2016” tại link sau: http://tuyensinh.duytan.edu.vn/Page/EnrollArticleViewDetail.aspx?idart=554&idcat=26

 • 02/07/2016
 • Tin Tức
 • hadacbinh

Lĩnh vực Điện-Điện tử (DTU) đoạt 3 giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Đà Nẵng lần thứ 13

 • 28/05/2016
 • Tin Tức
 • hadacbinh
 • http://news.duytan.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=3399&pid=2068&lang=vi-VN