Tin Tức

Chương trình học bổng du học dành cho sinh viên ngành Điện tự động Đại Học Duy Tân

Du học dành cho sinh viên năm 1,2,3 ngành Điện tự động Các sinh viên nào quan tâm hay có mong muốn được học tập tại nước ngoài có thể liên hệ văn phòng khoa Điện - Điện tử để đăng ký nhận học bổng này

  • 05/09/2017
  • Tin Tức
  • lephuongquyen