Tin Tức

3 đề tài của sinh viên khoa Điện-Điện tử đạt giải khuyến khích Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ

  • 15/10/2018
  • Tin Tức

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” BỘ GDĐT NĂM 2018

TT

Mã số

Tên đề tài

       Chủ nhiệm đề tài     

        Người hướng dẫn chính         

1

2.03.13    

Phao cứu hộ điều khiển từ xa

Phan Vũ Đình Nguyên

ThS. Nguyễn Phạm Công Đức  

2

2.03.14

Máy đếm trứng cút

Đặng Văn Thái Bảo

TS Hà Đắc Bình

3

2.04.04

Nghiên cứu và thực hiện mã HMAC – SHA2 trên công nghệ FPGA

Nguyễn Hải Long

ThS. Lương Hà Quế Yên

Ngoài ra, trong tháng 10 khoa còn có 2 đề tài NCKH SV được nghiệm thu cấp trường:

o   Đề tài “Mô hình điều khiển và giám sát phân loại sản phẩm theo màu” đạt loại tốt.

o    Đề tài “Điều khiển cánh tay máy 3 trục với kỹ thuật điều khiển motion control trong S7-1200” đạt loại khá.

Các tin khác