Tin Tức

Nộp lệ phí khảo sát Anh văn + Tin học

 • 24/02/2021
 • Tin Tức
 • truongthihonglien

Đăng ký môn học Mạch & linh kiện Điện tử

 • 23/02/2021
 • Tin Tức
 • truongthihonglien

ĐH Duy Tân vươn lên vị trí số 2 các đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng URAP 2020

ĐH Duy Tân vươn lên vị trí số 2 các đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng URAP 2020

 • 09/01/2021
 • Tin Tức
 • nguyenphamcongduc

Sinh viên ĐH Duy Tân đạt Giải ba Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020.

Sinh viên ĐH Duy Tân đạt Giải ba Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020.

 • 09/01/2021
 • Tin Tức
 • nguyenphamcongduc

ĐH Duy Tân tăng hơn 100 hạng, vào Top 351-400 trường đại học tốt nhất châu Á

ĐH Duy Tân tăng hơn 100 hạng, vào Top 351-400 trường đại học tốt nhất châu Á

 • 22/12/2020
 • Tin Tức
 • nguyenphamcongduc

TOP 6 DỰ ÁN XUẤT SẮC NHẤT CUỘC THI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA 2020 📣 📣 📣

TOP 6 DỰ ÁN XUẤT SẮC NHẤT CUỘC THI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA 2020 📣 📣 📣

 • 22/12/2020
 • Tin Tức
 • nguyenphamcongduc