Thực tập đồ án

Đăng ký thực tập tại Mabuchi Đà Nẵng

  • 01/06/2018
  • Thực tập đồ án

Sinh viên K20EDT đăng ký thực tập tại Mabuchi Đà Nẵng, thời gian thực tập dự kiến 1/8_1/10/2018

Đây là cơ hội việc làm sau này cho cá bạn sinh viên nếu làm việc tốt trong thời gian thực tập.

Thời gian đăng ký hạn cuối là 6/6 /2018 gửi thông tin đăng ký qua email cô lê phượng quyên

Các tin khác