Thực tập đồ án

Đăng ký thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành Điện

  • 22/07/2020
  • Thực tập đồ án

Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc của doanh nghiệp, cũng như trang bị cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp. Khoa Điện - Điện tử đã liên hệ công ty TNHH Mabuchi Motor cho sinh viên tham gia thực tập 2 tháng.

Bạn nào có nguyện vọng thực tập tại Mabuchi, liên hệ cô Quyên: phuongquyen85@gmail.com

Các tin khác