Thực tập đồ án

Qui định viết báo cáo đồ án TN

  • 17/10/2019
  • Thực tập đồ án

Các bạn SV khóa K21ETS chú ý:

- Trình bày đồ án TN theo yêu cầu như trong file đính kèm

- Nộp về khoa 3 quyển báo cáo (bìa gương) hạn cuối 30.11.2019

- Thời gian bảo vệ dự kiến: 7/12-12/12/2019

Các tin khác