Tốt nghiệp

Sinh viên năm cuối ngành điện tự động đăng ký thực tập

  • 18/06/2019
  • Tốt nghiệp

Sinh viên ngành điện muốn thực tập tại công ty mabuchi đà nẵng đăng ký danh sách cho c Quyên.

Email: phuongquyen85@gmail.com

Thời gian đến hết ngày 23/6/2019

Các tin khác