Tốt nghiệp

Thủ tục nhận đồ án Sinh viên ngành điện tự động khóa K20 trở về trước

  • 14/07/2019
  • Tốt nghiệp

Sinh viên ngành điện tự động không thuộc khóa K21EDT muốn nhận đồ án tốt nghiệp đầu tháng 8 liên hệ khoa làm đơn xin nhận đồ án tôt nghiệp. Bạn nào không làm thủ tục tại khoa sẽ không được nhận đồ án.

Các tin khác