Tốt nghiệp

Thứ tự bảo vệ tốt nghiệp ngày 24/5/2018

  • 22/05/2018
  • Tốt nghiệp

Sinh viên bảo vệ tốt nghiệp ngày 24/5/2018 xem thứ tự bảo vệ và phòng bảo vệ.

Đúng 7h30 tất cả các bạn sinh viên phải mang áo sơ mi và cà vạt có mặt tại phòng bảo vệ nghe quyết định và quy định bảo vệ

Các tin khác