Tốt nghiệp

Thư tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp tháng 5/2019

  • 11/05/2019
  • Tốt nghiệp

Sinh viên tham gia bảo vệ đồ án có mặt tại phòng bảo vệ trước 7h00 để chuẩn bị

đúng 7h00 hội đồng sẽ bắt đầu tiến hành. Yêu cầu tất cả sinh viên phải có mặt đúng giờ và  chuẩn bị, hội đồng sẽ làm việc liên tục cho đến khi xong, nên tất cả sinh viên phải mang theo mô hình từ buổi sáng để chuẩn bị.

File đính kèm:

Các tin khác