Tốt nghiệp

Danh sách hội đồng và thứ tự bảo vệ đồ án ngành Điện

  • 06/12/2019
  • Tốt nghiệp

Sinh viên ngành Điện tự động theo dõi danh sách bảo vệ thuộc hội đồng nào lên hội đồng đó để chuẩn bị trước khi bảo vệ đồ án.

Tất cả sinh viên phải tham gia thử thiết bị trước khi bảo vệ.

Trang phục: Nam: áo sơ mi trắng, quần tây và thắt cavat.

Lưu ý: tất cả sinh viên phải có mặt đúng giờ và mặc trang phục đúng quy định.

Sinh viên có vấn đề gì về thứ tự bảo vệ liên hệ cô Quyên.

File đính kèm:

Các tin khác