Tốt nghiệp

Thông báo mượn thiết bị phòng thí nghiệm bảo vệ tốt nghiệp

  • 19/12/2017
  • Tốt nghiệp

Sinh viên ngành Điện Tự động khoa K19EDT có mong muốn mượn máy khí nén để bảo vệ khóa luận ngày 23,24/12 đề nghị lên khoa gặp cô Quyên đăng ký và làm giấy mượn thiết bị. 

Hạn cuối đăng ký 21/12/2017.

Sau thời gian này bộ môn không giải quyết nữa.

Các tin khác