Tốt nghiệp

ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2020 NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG

  • 06/07/2020
  • Tốt nghiệp

SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG ĐĂNG KÝ NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2020, ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI.

HẠN CUỐI ĐANG KÝ 30/7/2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TgfUotTNYiKOVOQbASglRtXn-bVbYOQyC_GjLeGTUxo/edit?usp=sharing

Các tin khác