Tốt nghiệp

Thông báo về việc làm đồ án ngành Điện tháng 12/2019

  • 19/08/2019
  • Tốt nghiệp

Sinh viên khóa K21, K20 ngành điện chưa liên hệ giảng viên hướng dẫn nhận đồ án hoặc không muốn nhận đồ án tháng 12/2019 lên khoa làm đơn xin hoãn nhận đồ án.

Những bạn sinh viên không thuộc khóa K21EDT lên khoa làm đơn xin được nhận đồ án (đem về địa phương xác nhận) để hoàn thành thủ tục giao đồ án.

Mọi thắc mắc liên hệ cô Quyên (phuongquyen85@gmail.com).

 

Các tin khác