Tốt nghiệp

Hoàn thành thủ tục sau bảo vệ tốt nghiệp (cập nhật)

  • 25/12/2017
  • Tốt nghiệp

- Sinh viên hiệu chỉnh quyển toàn văn theo yêu cầu của hội đồng bảo vệ, làm lại cuốn toàn văn theo quy định như file kèm theo.

- Sinh viên chú ý tên đề tài tốt nghiệp phải trùng vói quyết định giao đề tài.

Lưu ý sinh viên hoàn thành cuốn toàn văn, phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn để nộp lại cho thư viện ở cơ sở số 3 Quang Trung. Khi nộp sinh viên lưu ý cần nhận giấy xác nhận để làm cơ sở nhận bằng tốt nghiệp sau này.

Thời gian nộp quyển hạn cuối vào ngày 30/12/2017. 

Các tin khác