Tốt nghiệp

Thông báo nộp quyển KLTN khóa K19EDT và D21EDT

  • 29/11/2017
  • Tốt nghiệp

Hạn nộp quyển là 10/12/2017

Sinh viên trình bày cuốn toàn văn và cuốn tóm tắ đồ án them mẫu đính kèm, yêu cầu trước khi nộp quyên tại khoa phải có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn

- 3 Quyên toàn văn

- 1 CD với tất cả nội dung đồ án như yêu cầu trong file đính kèm

 

Các tin khác