Tốt nghiệp

Thông báo nhận đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông đợt tháng 12/2019

  • 01/08/2019
  • Tốt nghiệp

  • Các bạn sinh viên K21EVT và các khóa trước đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp(đã tham gia tất cả các môn chuyên ngành, số tín chỉ chưa hoàn thành không vượt quá 5% của tổng tín chỉ bắt buộc) gởi mail về địa chỉ của cô Duyên (nguyenlmaiduyen@dtu.edu.vn) để được hướng dẫn đăng ký. Tiêu đề email: Đăng ký đồ án tốt nghiệp_Lớp_Họ và tên(VD: Đăng ký đồ án tốt nghiệp_K21EVT_Đinh Trung Tứ)
  • Lịch gặp trực tiếp để được tư vấn thêm:
    9h, thứ 4(7/8/2019), thư viện Hòa Khánh Nam hoặc
    9h, thứ 7(10/8/2019), thư viện Hòa Khánh Nam.
  • Lưu ý: các sinh viên khóa trước cần hoàn thành thêm thủ tục trước khi nhận đồ án tốt nghiệp: Làm đơn đăng ký tham gia tốt nghiệp(mẫu tại Khoa) và được đóng dấu xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác.

Các tin khác