Tốt nghiệp

Thông báo lệ phí đồ án tốt nghiệp sinh viên bảo vệ tháng 12/2018

  • 31/10/2018
  • Tốt nghiệp

Sinh viên đang làm đồ  án tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 liên hệ phòng kế hoạch tài chính để đóng lệ phí tốt nghiệp và tiền ôn thi Môn 3. Tổng tiền phải nộp là 3.400.000đ

Sinh viên lưu ý nộp trước 25/11/2018.

 

Các tin khác