Tốt nghiệp

Sinh viên kiểm tra kết quả tốt nghiệp

  • 30/05/2020
  • Tốt nghiệp

Sinh viên kiểm tra kết quả tốt nghiêph và phản hồi gấp về khoa trước thứ 2 ngày 1/6/2020.

Mọi thắc mắc phản hồi thầy Mai 

0913441227

File đính kèm:

Các tin khác