Tốt nghiệp

Phân GVHD đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa K19,K20 ngành điện tự động(cập nhật)

  • 19/06/2018
  • Tốt nghiệp

Sinh viên có tên trong danh sách chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn được phân công để nhận đề tài hoặc đề xuất đề tài với giảng viên hướng dẫn.

Hạn cuối nộp tên đề tài là 10/8/2018.

Mọi thắc mắc liên hệ cô Quyên: lephuongquyen@dtu.edu.vn

Các tin khác