Tốt nghiệp

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN 2018

  • 19/08/2018
  • Tốt nghiệp

CÁC BẠN CÓ TÊN SAU: Đỗ Đình Mạnh, Nguyễn Văn Trọng,Trần Quang Nhựt,Nguyễn Hữu Quốc Nguyên,Trần Anh Bình,Võ Anh Tuấn,Lê Tôn Vinh

VÀO LÚC 8H00 SÁNG THỨ 2(20/8/2018) LÊN VĂN PHÒNG KHOA GẶP CÔ QUYÊN GẤP.

Các tin khác