Tốt nghiệp

Đăng ký đồ án tốt nghiệp tháng 5/2020

  • 06/01/2020
  • Tốt nghiệp

Sinh viên K21 trở về trước đã hoàn thành chương trình học và còn nợ dưới 6 tín chỉ. Chiều ngày 7/1/2020 15h00 lên văn phòng khoa gặp cô Quyên để Đăng ký nhận đồ án tốt nghiệp.

 

Các tin khác