Tốt nghiệp

THỦ TỤC NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2020

  • 30/09/2020
  • Tốt nghiệp

Sinh viên khóa cũ, không thuộc khóa K22 về khoa làm đơn xin được nhận đồ án tốt nghiệp. Hạn cuối nộp đơn về khoa là ngày 3/10/2020. Những sinh viên nào không nộp sẽ bị rút tên ra khỏi danh sách nhận đồ án đợt tháng 12/2020. (Mẫu có trên trang web khoa)

Dưới đây là danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt này của ngành Điện Tự động.

 

File đính kèm:

Các tin khác