Tốt nghiệp

Nhận đồ án tốt nghiệp 2018 ngành Điện Tự động

  • 18/08/2018
  • Tốt nghiệp

Sinh viên K20 điện tự động, K19 Điện tự động liên hệ giáo viên hướng dẫn đề nhận đồ án tốt nghiệp gấp. Hiên nay các thầy đã gửi đề tài về khoa. bạn nào chưa liên hệ GVHD liên hệ gấp để nhận đề tài. Hạn cuối chuyển đề tài về khoa là 20/8/2018. Sau thời gian này xem như sinh viên tự ý bỏ đồ án tốt nghiệp không làm đợt này.

Các tin khác