Tốt nghiệp

Danh sách giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp tháng 5/2020

  • 17/02/2020
  • Tốt nghiệp

Sinh viên làm đơn xin công nhận tốt nghiệp đem về địa phương ký xác nhận và liên hệ GVHD để nhận đề tài.

Sinh viên lưu ý: hạn cuối nộp nhận GVHD là hết tháng 2/2020.

File đính kèm:

Các tin khác