Tốt nghiệp

Danh sách sinh viên nhận giảng viên hướng dẫn đồ án ngành điện tự động tahsng 12/2019

  • 14/07/2019
  • Tốt nghiệp

Sinh viên chủ động liên hệ GVHD để nhận đề tài tốt nghiệp tháng 12/2019.

Hạn cuối phản hồi đề tài về bộ môn là ngày 10/08/2019.

 

File đính kèm:

Các tin khác