Tốt nghiệp

Danh sách GVHD đồ án tốt nghiệp ngành Điện Tự động

  • 28/07/2020
  • Tốt nghiệp

Sinh viên liên hệ GVHD được phân để nhận đồ án tốt nghiệp, hạn cuối để GVHD phản hồi lại tên đề tài cho khoa là ngảy 10/8/2020.

Những sinh viên nào có tên trong danh sách còn nợ hoặc chưa học môn chuyên ngành, nợ môn PLC hoặc số môn chưa hoàn thành trên 6 chỉ liên hệ lại cô Quyên để rút tên ra khỏi đợt bảo vệ đồ án tháng 12/2020. Tránh tình trạng bị  ghi nợ ệ phí đồ án sau khi ra quyết định giao đề tài.

Sinh viên nào chưa có tên trong danh sách liên hệ cô Quyên để giải đáp thắc mắc.

Mọi thắc mắc liên quan: liên hệ  phuongquyen85@gmail.com.

File đính kèm:

Các tin khác