Tốt nghiệp

ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN 2018 NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG

  • 30/05/2018
  • Tốt nghiệp

Các bạn sinh viên khóa K20,K19 vào link đính kèm đăng ký giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 15/6/2018.

Lưu ý: Khi các bạn đăng ký GVHD có thể bị thay đổi nếu GVHD bị quá số lượng sinh viên được phép nhé.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DbrKS9hcgf7rbLqICJc6HxbVIALHDCCyLHVYJND1wko/edit#gid=2132530556

Các tin khác