Tốt nghiệp

Đăng ký giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp khóa k21 ngành điện tự động

  • 04/07/2019
  • Tốt nghiệp

Những sinh viên còn trống giáo viên hướng dẫn  vào link đính kèm đăng ký lại gvhd.

Mỗi gvhd chỉ có thể hướng dẫn tối đa 6 sinh viên nên sau lần đăng ký lại này. Bạn nào gvhd không chọn cô sẽ tự phân gvhd nhé.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoVXNTJ5AQStLJATiBIRt8xpnzeFCBCDjuy2IZx8fj0/edit?usp=drivesdk

Các tin khác