Thông Báo khác

V/v Viết tắt tên gọi lớp sinh hoạt

  • 19/06/2019
  • Thông Báo khác

Để thuận lợi cho công tác quản lý, thống nhất cách gọi tên lớp sinh hoạt, trình độ, ngành, chuyên ngành trong toàn trường, Hiệu trưởng thông báo cách viết tắt tên lớp sinh hoạt hiện đang đào tạo tại trường Đại học Duy Tân (xem chi tiết file đính kèm)

Những cách gọi tên trước đây không đúng với quy định trong thông báo này đều bãi bỏ.

 

 

Các tin khác