Thông Báo khác

Về việc xử lý đơn từ trong thời gian cách ly dịch

  • 04/08/2020
  • Thông Báo khác

Thông báo:
Hiện tại đang trong thời gian cách ly nên sinh viên hạn chế di chuyển, để xử lý tất cả các loại đơn học lại, chuyển ngành, bảo lưu,... và cả Phiếu đăng ký học vượt, sinh viên (SV) có nhu cầu trên chụp ảnh Đơn/Phiếu gửi qua email cho Cố vấn học tập để gửi về văn phòng Khoa, Khoa sẽ in Đơn/Phiếu cho ý kiến và ký xác nhận sau đó nộp về phòng đào tạo (PĐT).
Đơn/Phiếu gốc SV phải lưu giữ để nộp lại khi được tập trung sau cách ly (để PĐT lưu trữ theo quy chế của Bộ). Đối với các trường hợp không lấy được giấy xác nhận tư cách công dân, SV tạm thời phải viết cam đoan và khi tập trung sẽ nộp trực tiếp Giấy xác nhận tư cách công dân về PĐT.
Ngoài ra, tất cả các môn chưa thi sẽ dời lùi cho đến khi được phép tập trung SV đến trường bình thường, vì chưa biết cụ thể ngày được tập trung nên chưa công bố lịch thi mới (Lịch thi dừng theo Thông báo số 584/TB-ĐHDT ngày 26/7/2020).
Văn phòng khoa Điện-Điện tử

Các tin khác