Thông Báo khác

Thông tin tuyển dụng từ công ty cổ phần thủy điện ALIN 2

  • 09/11/2016
  • Thông Báo khác

Công ty CP thủy điện Alin 2 cần tuyển dụng nhân viên quản lý vận hành để chuẩn bị đưa vào vận hành nhà máy thủy điện Alin B2 (Phong Điền, T.T.Huế) với thông tin cụ thể như sau (lưu ý: thời gian nhận hồ sơ là đến hết ngày 30/11/2016):

undefined

Các tin khác