Thông Báo khác

Tốt nghiệp tháng 3/2018 cho sinh viên Đại học và Cao đẳng K19EVT, K19ECD, K20EVT, K20ECD

  • 28/12/2017
  • Thông Báo khác

Trong tháng 3/2018 sẽ có một đợt tốt nghiệp cho các sinh viên (Đại học và Cao đẳng) đủ điều kiện(chi tiết xem trong file đính kèm)

Thời gian Khoa tiếp nhận và xử lý: 2/1/2018 đến ngày 7/12/2018.

Vậy các bạn sinh viên nhanh chóng liên hệ với Khoa để kịp thời thực hiện.

Cô Duyên (TBM ĐTVT), sdt: 0903976014, mail: maiduyennl@gmail.com

Cô Liên (giáo vụ), sdt: 01265085756.

File đính kèm:

Các tin khác