Thông Báo khác

Thông báo về việc triển khai đăng ký online cấp giấy xác nhận cho sinh viên

  • 18/11/2020
  • Thông Báo khác

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc đăng ký để nhận các loại giấy tờ xác nhận, Trường Đại học Duy Tân đã triển khai hệ thống đăng ký giấy xác nhận online. Nay, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên hiện đang theo học chính khóa tại Đại học Duy Tân để biết và thực hiện,

Đối tượng được cấp giấy : sinh viên chính khóa, đang theo học tại Đại học Duy Tân.

Các loại giấy xác nhận:

-       Giấy xác nhận vay vốn

-       Giấy xác nhận hoãn NVQS

-       Giấy xác nhận ưu đãi tại địa phương

Quy trình thực hiện đăng ký:

Bước 1: sinh viên đăng nhập vào tài khoản mydtu của mình, chọn chức năng Đăng ký cấp giấy xác nhận

Bước 2: Thực hiện khai báo thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sinh viên đến phòng Công tác Sinh viên ( Phòng 108 – 209 Phan Thanh) để nhận giấy tờ đã được xác nhận.

Thời gian nhận giấy tờ:

Thời gian đăng ký online

Thời gian nhận giấy

0h – 10h

Sau 15h cùng ngày

10h – 24h

Sau 15h ngày hôm sau

(Đăng ký sau 10h thứ Sáu và thứ bảy,chủ nhật thì nhận sau 15h ngày thứ Hai)

Sinh viên vui lòng xem kỹ hướng dẫn sử dụng kèm theo trên để thực hiện.

Các tin khác