Thông Báo khác

Thông báo tuyển sinh cao học ngành Kỹ thuật điện tử

  • 17/05/2021
  • Thông Báo khác

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người dự thi tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật điện tử theo định hướng ứng dụng cần phải có bằng tốt nghiệp đại học kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và viễn thông (ngành đúng, ngành phù hợp) hoặc ngành gần với ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và viễn thông (đã học bổ sung các học phần kiến thức theo quy định). Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

- Danh mục các ngành đúng:

Đã tốt nghiệp đại học ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật Điện-Điện tử.

- Danh mục các ngành gần:

Đã tốt nghiệp đại học ngành: Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, và đã học bổ sung kiến thức các học phần dưới đây.

Danh mục các học phần bổ túc kiến thức:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Xử lý tín hiệu số

3

2

Mạch và linh kiện điện tử

3

3

Hệ vi xử lý và giao diện

3

 2. Thời gian tuyển sinh:

- Thời gian nhận hồ sơ: 30/6/2021 (hạn chót).

- Thời gian ôn tập: 01-18/7/2021.

- Thời gian thi tuyển: 24-25/7/2021.

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

undefined

Các tin khác