Thông Báo khác

Thông báo tuyển dụng Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net)

  • 22/11/2016
  • Thông Báo khác

Thông báo tuyển dụng

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), một trong những doanh nghiệp Viễn thông và Công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay Tổng công ty đang có nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự trong lĩnh vực quản lý điều hành, vận hành khai thác mạng viễn thông cho Trung tâm Điều hành Quản lý mạng.

undefined

undefined

Các tin khác