Thông Báo khác

Thông báo thông tin khoa K19

  • 04/12/2017
  • Thông Báo khác

Các bạn sinh viên khóa K19EĐT+K19EVT!
Các bạn xem lại thông tin của mình ngày tháng năm sinh hoặc họ tên cho chính xác, nếu có sai sót gì đến khoa điều chỉnh để làm bằng tốt nghiệp.
Hạn chót đến hết ngày 8/12/2017

Các tin khác